Контакти

Благодаря, че посетихте нашата страница.

Използвай формуляра по- долу, за да се свържете с нашите експерти. Възрастта ви трябва да е минимум 16 години, за да попълните този формуляр. Не носим отговорност, ако сте под възрастовата граница. Ще се опитаме да отговорим възможно най- бързо.

*Задължителни полета

Закон за защита на личните данниВсяка лична информация, която предоставятеще бъдe обработена и защитена според Закона за защита на личните данни от 1998 г. Тази политика за поверителност се отнася само за Рекит Бенкизер и асоцииранитедружестваВашите поверителни лични данни ще бъдат използвани за обработване наВашите заявки и услугите извършвани от Рекит Бенкизер и асоцииранирте дружества.

Рекит Бенкизер при никакви обстоятелства няма да предоставя личните Ви данни на други фирми или организации извън нашата група без Ваше съгласие, освен ако това не се изисква по закон.

Обслужване на клиенти
Лични данни
Данни за контакт

Информация за съобщенията